Selecteer een pagina

Ik ben Ton Mosheuvel. Ik bied me graag aan als manager (interim-directeur/bestuurder), adviseur of coach. Ik ken de zorg-, gemeente en ICT-sectoren zeer goed. De laatste jaren ben ik vooral actief geweest in de zorg en heb daar veel te maken gehad met de transitie in de zorg en de omslag in het sociale domein. In deze sectoren heb ik op directie niveau op mijn eigen wijze leiding gegeven aan organisaties, die een meer extern gerichte focus nodig hadden of een waarin een fundamentele omslag bewerkstelligd moest worden. Ik ben er van overtuigd dat juist in deze tijd van bezuiniging en herinrichting binnen met name de zorgsector er veel verbeterd kan worden.

Mijn ervaring in verschillende branches heeft mij creatief gemaakt in het vinden van oplossingen voor lastige organisatieproblemen. Ik heb daar een reputatie opgebouwd van een oplossingsgerichte betrokken ontwikkelaar en vertrouwenwekkende manager.

Ik voel me erg thuis in organisaties in transitie en weet daar snel resultaten te behalen. Niet alleen door een financieel gezonde bedrijfsvoering te realiseren, maar vooral ook door bedrijfswaarde te creëren voor klanten en medewerkers. Dat kan naar mijn idee alleen maar door enthousiast en met voor iedereen heldere doelstellingen aan de slag te gaan. Op een transparante wijze, duidelijk, met inzet en ruimte voor plezier binnen de overeengekomen afspraken en doelen.

Adviseur

Adviseren betekent voor mij eerst meedenken, luisteren en meekijken. Om dan met verstand van zaken een goed advies of afweging mee te kunnen geven. Verstand van zaken bouw je door schade en schande op. Door te leren van fouten en successen. De op deze wijze opgebouwde ervaring in verschillende sectoren zet ik graag in bij mijn adviezen. De kennis en ervaring in drie heel verschillende bedrijfstakken, de overheid, ICT en (geestelijke gezondheids) zorg, bieden naar mijn stellige overtuiging net dat extra aan mijn adviezen.

De periode als directeur de laatste 10 jaar in de zorg (GGZ) hebben mij de overtuiging gegeven dat het in tijden van transformatie en noodzakelijke vernieuwing echt anders kan en moet. Mijn passie en inzichten over hoe het anders, zuiniger en toch beter kan, zet ik heel graag in voor uw organisatie.

Manager

In deze tijd waarin veel moet, maar ook heel veel kan, is inventief en adequaat managen in een organisatie cruciaal. Met name in de zorg en het sociaal domein, die volop in beweging zijn. Ik kan dat doen als tijdelijk vervanger of om de eerste basis te leggen voor een veranderproces. Mijn opstelling en inbreng als interim-manager is die wat je van een manager mag verwachten. Betrokken, inspirerend met veel oog voor de medewerkers die voor de continuïteit van de organisatie moeten zorgen. Daarbij is het ruimte creëren voor eigen groei en ontwikkeling van de mensen essentieel bij mijn aanpak. Ik heb vaak gehoord dat ik mensen in organisaties in beweging weet te krijgen en vertrouwen weet te wekken bij opdrachtgevers/financiers. Ik heb uitgebreide ervaring als directeur en bestuurder, okt 2016-juli 2017 was ik interim-bestuurder bij Accare met een soortgelijke opdracht. .Daar ligt ook mijn interesse en als u naar zo iemand zoekt, nodig ik u graag uit om contact met me op te nemen.

Dagvoorzitter & discussieleider

Als u op zoek bent  naar een dagvoorzitter, die op een creatieve, vasthoudende manier de lijn van het onderwerp, doel en de gewenste discussie vasthoudt en op gang brengt? Of een voorzitter, gespreksleider, die goed op de hoogte is wat er in de sectoren zorg, sociaal domein en ICT gebeurt en mogelijk is? En de raakvlakken van deze domeinen begrijpt ? Maar ook het gezelschap mee kan nemen om ruimte te laten ontstaan voor ideeën en oplossingen? Dan denk ik dat ik u uitstekend van dienst kan zijn.

Luisteren en zien, doen en durven maakt koplopers met volgers.

Art based onderzoek

In de Rotterdamse wijk Hillesluis is in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de wensen van bewoners om te komen tot een sociale en gezonde wijk en naar mogelijkheden om die wensen samen op te pakken in de buurt. Naast het officiële rapport is er een terugkoppeling naar de bewoners gedaan d.m.v. een foto-expositie en een fotoboekje met een toegankelijke samenvatting van het onderzoekstraject. (foto’s Ton Mosheuvel). Klik hier voor het onderzoek.

Contactgegevens

T 06 218 58808
info@tonmosheuvel.nl

Volgen wij elkaar al op Linkedin?