Het Preventie Collectief, ooit opgericht door een groep van geëngageerde experts en ervaren zorgmanagers die de transformatie opgave binnen de zorg en het sociale domein vanuit een perspectief van preventie benaderen.

 Het preventie-collectief  beschouwt preventie als het vliegwiel naar een fundamenteel andere manier van organiseren en het beter benutten van bestaande maatschappelijke middelen.

Het Preventie Collectief ondersteunt gemeenten bij het operationaliseren van de eigen preventie- en transformatie opgave en helpt zorg- en welzijnsinstellingen om het eigen dienstenaanbod te transformeren. Wijknetwerken en wijkteams worden op weg geholpen de bewoners maximaal te betrekken om samen met de verschillende instanties  zich een effectieve preventieve aanpak eigen te maken.